Contractbeheer software

Contractbeheer software Easy Contract

Wilt u alle aspecten van contracten met leveranciers en afnemers beheren en bewaken? Wilt u een oplossing die uw contracten met leveranciers en contractwijzigingen éénduidig vastlegt, beheert en bewaakt? Ricoh heeft bijvoorbeeld de contractbeheer software Easy Contract ontwikkeld voor middelgrote bedrijven, waarmee u uw volledige contractmanagement beheert.